Stodola pro kutily: rámová dřevěná stodola s postupnou konstrukcí

Při nákupu nezastavěné příměstské oblasti má majitel problém se skladováním nářadí a dalších věcí. Stavba kapitálové kůlny z cihel nebo bloků vyžaduje mnoho práce a peněžních investic. Jak vyřešit problém, aby se veškerý inventář nedostal do domu? Rámovou stodolu z řeziva na dvoře můžete rychle nainstalovat svépomocí.

Co musíte zvážit před zahájením vývoje projektu rámové kůlny

Navzdory jednoduchosti vztyčení rámové stodoly je třeba před zahájením práce vzít v úvahu několik důležitých nuancí. Pojďme se podívat na průvodce krok za krokem:

 • Při sestavování projektu musíte správně umístit rámovou budovu na vašem webu. I když se stodola ukáže jako krásná, stále zůstává užitkovým blokem. Při vstupu na nádvoří by nemělo být v popředí, aby ho každý viděl.
 • Projekt je vypracován tak, aby byl zajištěn volný přístup ke vstupu do stodoly.
 • Je žádoucí umístit dřevěnou budovu na kopci. Při dešti a tání sněhu nedojde k zaplavení rámového hozbloku.
 • Před vypracováním projektu je důležité přehodnotit uspořádání stodoly. V rámovém hozbloku si můžete vyrobit dílnu, dřevník, letní kuchyni a další užitečné prostory. Pro zjednodušení úkolu budete muset na listu načrtnout jednoduché schéma zobrazující všechny příčky, dveře a okna. Velkou dřevěnou kůlnu, rozdělenou na místnosti, je vhodnější opatřit několika dveřmi. Každý pokoj bude mít vlastní vchod a nebudete muset cestovat např. z letní kuchyně přes toaletu, abyste se dostali do sprchy.
 • Projekty rámových hozbloků jsou nejčastěji vyvíjeny se šikmou střechou. Snadněji se instaluje a vyžaduje méně materiálu. V případě potřeby můžete nainstalovat sedlovou střechu. Jeho schéma je trochu složitější, ale design vám umožňuje vytvořit půdní prostor, kde můžete ukládat věci.
 • Při vývoji projektu stodoly je nutné zajistit, aby byl sklon střechy umístěn na druhé straně dveří. V opačném případě se u vstupu do hozbloku bude dešťová voda valit na hlavu majitele.

Poté, co jste se rozhodli pro rozvržení a další nuance, můžete začít vyvíjet projekt rámové kůlny.

Nakreslíme výkres a určíme rozměry rámové boudy

S ohledem na doporučení z plánovací příručky začnou projekt rozvíjet. Nejprve musíte nakreslit výkres, který definuje obrys rámové stodoly. Na fotografii jsme uvedli příklad schématu užitkového bloku se šikmou střechou. Jako základ se používá sloupová základna.

Při stavbě výkresů rámového hozbloku podle schémat z internetu musíte uvést své rozměry celkové konstrukce a každého prvku jednotlivě. Rozměry přístřešků jsou vybírány individuálně podle jejich potřeb. Rámová technologie obecně neumožňuje stavbu velkých užitkových bloků. Na naší fotografii je schéma stodoly 2,5×5 m. Nejoblíbenější je rámová stodola o rozměrech 3×6 m.

Stavíme základ pro rámovou stodolu

Při navrhování hozbloku je nutné určit typ základu. U kapitálových rámových budov s betonovou základnou se nalije pásová základna. Takový základ však není vhodný pro místo se sedimentární půdou nebo rašeliništěm. Lehké rámové přístřešky jsou umístěny na sloupovém základu. Podívejme se, jak vypadá postupný návod na výrobu jednotlivých typů podkladů.

Začněme s přehledem tím, jak vypadá postupné pokládání pásového základu:

 • Podle velikosti budoucí dřevěné kůlny se na vybrané místo aplikuje značení. Pro rámový hozblok stačí mělká základna asi 40 cm. Pokud dochází k sezónnímu pohybu půdy, je lepší zvýšit hloubku příkopu na 80 cm. Šířka pásky stačí na 30 cm.
 • Do výkopu se nalije 15 cm vrstva písku s drceným kamenem. Spodní a boční stěny jsou pokryty střešním materiálem, takže mléko z betonového roztoku není absorbováno do země. Po obvodu příkopu je instalováno bednění. Měl by vyčnívat nad úroveň terénu podle výšky základny. Aby se vysoké strany bednění neprohýbaly tíhou betonu, musí být vyztuženy distančními podložkami.
 • Dalším krokem je upletení krabicového rámu z výztuže o tloušťce 12 mm v celém výkopu. Díky kovové konstrukci bude betonová páska odolná proti přetržení.
 • Nalévání betonové malty se nejlépe provádí za oblačného počasí za jeden den. Déšť, slunce nebo lití maltou s dlouhými přestávkami má špatný vliv na pevnost podkladu.

Po nejméně dvou týdnech, nejlépe po měsíci, můžete začít instalovat rám stodoly.

Nyní se zaměřme na podrobné pokyny pro vytvoření sloupcové základny:

 • Podpěry jsou umístěny v rozích rámové budovy a na křižovatce příček. Čím silnější je nosník spodního obložení, tím větší lze umístit tyče, nejméně však 2 m. Pokud je šířka kůlny větší než 2,5 m, instalují se mezilehlé podpěry, aby se podlahová krytina při chůzi neprohýbala .
 • Pro instalaci sloupů pod rám užitkového bloku nejprve vykopejte otvory hluboké asi 80 cm, na dno se nasype drcený kámen nebo štěrk s pískem o tloušťce 15 cm.

Rada! Podpěry lze vyrobit z hotových železobetonových bloků nebo vykopat kusy trubek o průměru 150-200 mm a nalít je betonem.

Kůly lze řezat z dubové nebo modřínové kulatiny o minimální tloušťce 300 mm. Budou muset být dobře namočené antiseptikem. Spodní část sloupů, která bude pohřbena v zemi, je ošetřena bitumenovým tmelem, po kterém jsou obaleny několika vrstvami střešního materiálu. Po instalaci do otvorů se dřevěné podpěry nalijí betonem.

Konstrukce všech prvků rámové stodoly

Nyní se podíváme na to, jak je rámová dřevěná kůlna na sloupové základně postavena krok za krokem vlastníma rukama.

Výrobní rámec

Stavba rámového hozbloku začíná po úplném zamrznutí základu. U přístřešků tohoto typu začíná výroba rámu spodním rámem. Bude základem celé konstrukce, takže je třeba se postarat o výběr kvalitního stromu bez suků a mechanického poškození.

Podívejme se tedy na proces výroby rámu:

 • Betonové podpěry vyčnívající ze země jsou pokryty dvěma pláty střešní krytiny. Hydroizolace je nutná k ochraně prvků dřevěného rámu přiléhajících k základu před vlhkostí. Z tyče o průřezu 100×100 mm je sestaven spodní rám rámu. Lagy jsou k němu připevněny z desky o průřezu 50×100 mm. Vzdálenost mezi nimi je 50–60 cm.
 • Po postavení spodního rámu začnou instalovat dřevěné stojany rámu z tyče podobné sekce. Jsou upevněny kovovými náplastmi nebo jednoduše šikmo přibity hřebíky. Maximální vzdálenost mezi sloupky na rámu je 1,5 m, ale je lepší ji nastavit v krocích po 60 cm. Potom se každá podpěra shoduje s nosníky horní podlahy. S tímto uspořádáním se nosiče navíc stanou střešní zarážkou.

Seshora jsou stojany spojeny páskováním. To znamená, že se ukáže přesně stejný rámec jako níže.

Při použití rámové technologie pro stavbu stodoly není nutné používat dřevo. Rám může být vyroben z ocelové trubky, úhelníku nebo profilu. Pořadí výroby zůstává nezměněno. Jediný rozdíl je v tom, že všechny prvky budou muset být svařeny elektrickým svařováním. Výhodou ocelového rámu je, že jej lze instalovat bez základů na pískový a štěrkový násep.

Před opláštěním je žádoucí natřít vyrobený ocelový rám. Pokud byl použit profil s pozinkovaným povlakem, může být ponechán bez nátěru.

Vyrábíme stěny a podlahu rámové stodoly

Podlahu lze položit ihned po vyrobení rámu a položení kulatiny. Při stavbě chladírny se OSB desky přibíjejí na klády. Toto bude podklad. Nahoru položte hydroizolaci. Nejlevnějším materiálem je střešní krytina. Následuje dokončovací podlaha. Může být vyroben z omítaných desek nebo desek s perem a drážkou. Druhý podlahový materiál je lepší. Díky drážkám na konci prken je eliminován vznik trhlin, zvyšuje se i pevnost podlahy. Jak správně upevnit drážkovanou desku, je znázorněno na fotografii.

Před postavením stěn je rám vyztužen výložníky. V rozích jsou umístěny trvalé prvky. Dočasné výložníky podpírají stojany rámu, aby se zabránilo deformaci konstrukce. Jsou odstraněny až po instalaci podlahových nosníků.

Pokud bude rám opláštěn šindelem nebo deskou, jsou vyžadovány trvalé výložníky. Při použití OSB desek pro tyto účely lze upustit pouze od dočasných podpěr. Před upevněním výložníků musíte zarovnat rohy rámu, což pomůže vytvořit olovnici nebo úroveň budovy.

Po zapojení do nezávislé konstrukce stodoly musíte být schopni správně připojit všechny uzly rámu a nainstalovat výložníky:

 • Optimální montážní úhel výložníků je 45o. Tato poloha prvku zajišťuje lepší tuhost rámu. V blízkosti oken a dveří není možné dodržet požadovaný úhel. Zde je povoleno instalovat výložníky se sklonem 60 °.
 • Duté výložníky lze umístit pouze na rám malého hozbloku.
 • Ukotvení všech prvků rámu by mělo probíhat těsně bez mezer. V rozích rámu je dřevo připojeno „k podlaze stromu“ nebo „k tlapce“. Princip technologie je znázorněn na fotografii.
 • Výložníky nejsou jednoduše přibity k povrchu nosníku. Nejprve se vyřízne drážka na stojanu a spodním rámu. Jeho hloubka závisí na řezu obrobku odebraného pro výložník. Prvek vložený do drážek má přídavnou zarážku, která komplikuje deformaci rámu.

Po položení podlahy a instalaci všech výložníků přistoupí k opláštění rámu zvenčí. Při použití omítané desky o tloušťce 15–20 mm se přibíjí vodorovně s přesahem, aby nedocházelo ke vzniku trhlin. Vhodné pro opláštění obložení nebo OSB. Majitel si vybírá materiál podle svých preferencí.

Izolace přístřešku

Rámová bouda je teplá sama o sobě, protože dřevo má dobré tepelně izolační vlastnosti. Pokud bude hozblok využíván v zimě jako kuchyně nebo dílna, pak je nutné všechny jeho prvky dodatečně izolovat.

Práce začínají od podlahy ještě před položením podlahy. Jako tepelná izolace je vhodná minerální vlna, pěnový polystyren nebo keramzit. Nejprve se zespodu zpoždění vyklepne hrubá podlaha z OSB nebo desek. V důsledku toho byly získány buňky, kde by měla být položena izolace. Tato práce se provádí ještě před instalací rámových regálů, ihned po vyrobení rámu. Pokud tento okamžik zmeškáte, pak přibití podkladu pod klády nebude fungovat. Bude muset být položen navrch a pak vycpán protimřížkou, aby se vytvořily buňky. Můžete to tak udělat, ale se zvednutím podlahy se výška volného prostoru uvnitř kůlny zmenšuje.

Na podklad je položena hydroizolace. Minerální vlna nebo polystyren je těsně zatlačen do buněk mezi lagy, takže nejsou žádné mezery. Expandovaná hlína se jednoduše zakryje a vyrovná. Tloušťka tepelné izolace by měla být menší než výška zpoždění, aby mezi ní a podlahovou krytinou vznikla větraná mezera. Zhora je izolace pokryta parotěsnou zábranou, po které je konečná podlaha přibita.

Strop je izolován stejnými materiály a přesně podle stejného principu. Jediným rozdílem je položení parozábrany na spodní plášť podlahových nosníků. Na tepelnou izolaci se pokládá hydroizolace, která ji chrání před vlhkostí ze střechy.

K zateplení stěn rámového hozbloku se používá minerální vlna nebo polystyren. Technologie je téměř stejná jako u podlahy nebo stropu. Na vnitřní straně místnosti je izolace pokryta parozábranou a opláštění je nahoře přibito hřebíky. Ze strany ulice je tepelná izolace překryta hydroizolací. Mezi ním a vnějším pláštěm je přibita protimříž z prken o průřezu 20×40 mm pro vytvoření větrací mezery.

Montáž střechy rámového přístřešku

Pro výrobu přístřeškové střechy rámového přístřešku je nutné sestavit krokve z desky o průřezu 50×100 mm. Jejich schéma je znázorněno na fotografii. Hotové krokve se instalují po položení podlahových nosníků a připevňují se k hornímu obložení rámu.

Chcete-li se obejít bez krokví, můžete přední stěnu rámu udělat o 50-60 cm vyšší než zadní. Poté podlahové trámy padnou na horní pásku pod svahem. Budou hrát roli krokví. Pouze je nutné provést uvolnění trámů asi 50 cm před a za rámovým přístřeškem, aby se dosáhlo přesahu střechy.

U sedlové střechy jsou sraženy trojúhelníkové krokve. V tomto případě by měla být výška přední a zadní stěny rámového přístřešku stejná. Krokve sedlové střechy jsou připevněny stejným způsobem k hornímu obložení rámu.

Na nohy krokví je přibita přepravka z desky o tloušťce 20 mm. Jeho krok závisí na použité krytině. Přepravka je pokryta hydroizolací, po které je možné položit vlnitou lepenku, břidlici nebo jiný materiál.

Video ukazuje příklad rámové stodoly:

Závěr

Nyní obecně víte, jak postavit rámovou stodolu na vašem webu. Práci zvládnete svépomocí, ale pokud si nejste jisti, je lepší pozvat odborníka.

Rámová kůlna pro kutily

Dokonce i administrativní pracovník, který poprvé zahájil stavební práce, může postavit rámovou stodolu vlastníma rukama. Potřebujete k tomu pouze vrtačku, kladivo, šroubovák a pilku na dřevo.

Jaký je nejlepší způsob, jak postavit rámovou kůlnu

Rámová kůlna pro kutily

Rámová kůlna pro kutily

Majitelé soukromých domů nacházejících se v bezprostřední blízkosti města Moskvy se potýkají s neodůvodněnými vysokými náklady na stavební materiály.

Chcete-li minimalizovat náklady na stavbu, pro rámovou kůlnu můžete použít:

 • desky 100×50 pro regály a krokve místo dřeva 100×100;
 • použitá okna a dveře
 • obyčejná polyetylenová fólie místo větruodolné membrány pro hydroizolaci neizolované střechy;
 • neomítaná deska pro vnější opláštění “rybí kost”;
 • europalety ošetřené antiseptikem jsou ideální pro schody.

Rámová kůlna pro kutily

Sádrokarton je lepší nepoužívat jako vnitřní obložení – je nestabilní vůči vnějším vlivům a koneckonců bude v kůlně uloženo nářadí a jiné nádobí, často jednoduše opřené o stěny. Pokud tedy OSB desky nejsou příjemné pro oko, mohou být stěny opláštěny deskou nebo dřevěnou šindelem – jak krásné, tak praktické.

Pokud plánujete ve stáji chovat kuřata nebo jiná malá zvířata, je lepší ji izolovat. Na podlahu můžete použít expandovanou hlínu, na stěny minerální vlnu. Aby se v izolaci neusazovali hlodavci, je vhodné podlahu a stěny ve výšce 30 cm od podlahy opláštit omítkovou síťovinou.

Příprava na stavbu rámové stodoly vlastními rukama

Zvláštní pozornost by měla být věnována výběru místa pro stodolu. Podle hygienických norem by tedy hospodářské budovy, ve kterých budou chována hospodářská zvířata, neměly být umístěny blíže než 4 m od hranic pozemku a 16 m od obytné budovy.

Pokud místnost slouží k uložení nářadí, lze jej umístit ve vzdálenosti 1 m od plotu.

Je vhodné sestavit stavební plán.

Plán na stavbu rámové stodoly

Plán na stavbu rámové stodoly

To pomůže ve fázi značení, stejně jako při počítání materiálů. Po určení umístění stodoly se horní vrstva půdy odstraní z území, na kterém bude budova umístěna. Zeminu lze přenést na záhon nebo zahradu – úrodná půda se totiž vejde všude.

Před zahájením stavby se zásobte:

 • stavební materiály s malou rezervou – cihly, cement, desky, hřebíky, samořezné šrouby, izolace, montážní pěna, hydroizolační a střešní materiál;
 • nářadí – šroubovák, vrtačka, elektrická pila a kladivo;
 • centimetr, vodováhu a prodlužovací kabel.

Základ pro rámovou kůlnu

Základ pro rámovou kůlnu

Vzhledem k malé hmotnosti přístavby je pro něj vhodný mělký sloupový základ. Může být použito:

 • betonové bloky;
 • cihly;
 • azbestové trubky;
 • pneumatiky.

Aby stodola časem nezapadla do země, je nutné pod základové pilíře položit pískový a štěrkový polštář vysoký 20-30 cm.

K tomu se vykopou jámy o hloubce 40 cm, na dno se nasype 10 cm štěrku nebo rozbitých cihel a urazí se.

Navrch se nasype dalších 20 cm písku, rozlije se vodou a narazí se. Na dobře zhutněný písek můžete začít pokládat betonové bloky nebo cihly a upevnit je cementovou maltou.

Výhodou základů pneumatik je, že dobře drží bez pískového polštáře a lze je instalovat přímo na zem.

Pro stodolu jsou vhodné sloupy vysoké dvě pneumatiky, připevněné k sobě samořeznými šrouby a zevnitř pokryté hlínou pro stabilitu.

Pokyny krok za krokem pro stavbu rámové stodoly

Rámová kůlna pro kutily

Rámovou stodolu můžete postavit za pár dní. A k tomu nepotřebujete ani pomocníky:

 1. Území pod sloupovým základem se vytyčuje v poměru jeden sloup na roh a na každé 3 m rozpětí.
 2. Sloupky jsou instalovány a pokryty dvěma vrstvami střešního materiálu – k ochraně spodního obložení před vlhkostí.
 3. Spodní lem rámu je položen na sloupky a na něj jsou položeny podlahové kulatiny. Podlahu můžete nejprve sestavit samostatně olemováním OSB. A zvenčí dodatečně připevněte sádrovou síť na ochranu proti pronikání hlodavců.
 4. Pokud je stodola plánována jako teplá, na podlahu se položí izolace, pokryje se hydroizolací a sešije se OSB.
 5. Rám stěn se montuje. Rozteč regálů pro zateplený přístřešek by se měla rovnat šířce izolace. Pro nezateplené – 60 cm.
 6. Nezapomeňte na dveřní a okenní otvory – měli byste nechat technologickou mezeru 2 cm, aby se dveře a okna nezasekly. Pod velkým okenním otvorem je třeba nainstalovat další stojan.
 7. Krokve jsou instalovány na horním obložení rámu a pokryty větruodolnou fólií.
 8. Můžete přistoupit k vnějšímu opláštění stěn OSB a položení střešního materiálu.
 9. Když je celý rám opláštěn, v případě potřeby jsou stěny a střecha izolovány a OSB jsou také šity zevnitř.

Stodolu můžete považovat za téměř hotovou. Zbývá jej zvenčí opláštit šindelem nebo deskou, aby byla viditelná ruka mistra.

Střecha rámového přístřešku

Rámová kůlna pro kutily

Pro jednoduchou přístavbu je ideální pultová střecha. Jedinou výhradou je, že její sklon by měl být na návětrné straně, jinak může dojít k utržení střechy silnými poryvy větru páčením přes horní okraj.

Pokud je vybrána sedlová střecha, je mnohem pohodlnější nejprve vytvořit šablonu krokví a použít ji ke shromáždění a zvednutí všech krokví.

Nejprve musíte opravit extrémní krokve a již vyrovnat všechny ostatní podél nich.

Pro krokve se používají desky 100×50, položené na okraji – to usnadní a sníží náklady na stavbu. Přepravka je vyrobena v souladu s vybraným střešním materiálem.

Takže pro bitumenové dlaždice je potřeba souvislá přepravka, zatímco u vlnité lepenky může být krok přepravky až 4 m.

Jako střecha je vhodný jakýkoli pevný a odolný materiál.

Ale je lepší nepoužívat vlnitou lepenku a kovové dlaždice na stodole umístěné vedle altánu. Jinak během deště řev přehluší všechny rozhovory.

Vaše stodola by měla být pohodlná, spolehlivá a krásná. To bude vyžadovat docela dost práce a výhody dodatečné přístavby budou nepopiratelné!

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: