Znamení a tradice o Trojici, lidové a církevní: velký výběr

Trojice je jedním z hlavních křesťanských svátků, slaví se padesátý den po Velikonocích, proto se také nazývá Letnice. V roce 2021 se Den Nejsvětější Trojice slaví 20. června. S Trojicí je mezi lidmi spojeno mnoho znamení a rituálů. Oficiální církev proti tomu samozřejmě vždy protestovala, ale mezi ruským lidem se to zdá být nevykořenitelné.

Na svátek Nejsvětější Trojice hospodyňky uklízí a uklízejí dům, vyzdobte pokoje květinami, mladou trávou a zelenými větvemi, což symbolizuje nadcházející jaro, prosperitu a pokračování života. Nejčastěji se pro dekoraci používají větve břízy, dubu, horského popela, javoru, kalamusové trávy, máty, meduňky.

Jedním z nejstarších znamení je zvyk nosit do kostela k posvěcení a pak schovat svazky „slzivých“ bylin v domě za rámem nebo později za ikonou – trávou, která byla speciálně oplakávána, protože slzy symbolizovaly déšť. Lidé si tak od přírody a později od Boha vyprosili dobré léto bez sucha, s dešti a bohatou úrodou ze země prosycené vláhou.

Na slavnostní večeři jsou zváni blízcí přátelé a příbuzní, pohostí je bochníkem, vaječnými pokrmy, palačinkami, koláči, kisselem a navzájem si dávají vtipné dárky.

Březové větvičky vložené za okenní rámy, architrávy, okenice, zelená tráva rozházená po pokoji také symbolizovala dobrou úrodu léta, protože tak to bylo v každém vesnickém domě.

Jakákoli rolnická práce pro Trojici byla ve vesnici odsouzena: ani na poli ani v domě se nedalo podnikat, kromě vaření. Nedalo se ani koupat, protože tentokrát je doba mořských panen, kdy mořské panny dokážou lákat ke svému dnu.

Den před Trojicí, v rodičovskou sobotu, šli všichni na hřbitov – pamatovat na příbuzné, pokud se někdo ten den nedostal, věřilo se, že k sobě pozval mrtvé a ti zase někoho odvedli z domu (to znamená, že příbuzný zemřel). Proto před Trojicí nechali vzpomínkovou večeři a vyvěsili šaty mrtvých na plot – a pamatujte a odložte smrt, odjeďte.

Právě na Trojici chodily staré ženy na hřbitov vymetat hroby březovými košťaty. – věřilo se, že zlí duchové zároveň ustupují a mrtví se radují a přispívají k míru, harmonii a bohatství v celé vesnici.

Tento svátek byl považován za dívčí, protože v tento den se dívky snažily určit svůj osud.

V den svátku Trojice je tradicí pletení věnců.
Dívky od samého rána chodí sbírat divoké květiny, například chrpy, pomněnky, konvalinky, a pak každá upletou věnec. Za úsvitu se vracejí domů a procházejí kolem řeky. Tam by se podle tradice měl plavit věnec po řece. Podle toho, jak plave, začnou hádat. Pokud se utopí, čeká neštěstí toho člověka, pokud se zatočí, pak čekají potíže, nemoc, a pokud plave hladce a klidně, pak čeká úspěch hostitelky věnce.

Navíc na polích při trhání květin a pletení věnců, dívky se navzájem obdarovávají různými pamlsky, zpívají písně a tančí kulaté tance.

Na Trojici je také zvyk sbírat léčivé byliny a květiny. Byly chovány po celý rok a mohly být použity při léčbě nemocí. Zároveň, když byla dívka v lese, když slyšela kukačku kukat, pak by se člověk mohl zeptat, jak dlouho bude bydlet v domě svého otce (tedy kdy se vdá). A kolikrát kukačka zakokrhá, tolik let bude dívka chodit v nevěstách.

V sobotu děvčata sbírala bylinky – tymián, pelyněk, libeček, chrpu, mátu. Po Trojici se bylinky nasbírané v době zelených Vánoc používaly na léčivé odvary.

Manželství bylo dobrým znamením. Věřilo se, že pokud se ožení s Trojicí a ožení se s Přímluvou, pak bude život těchto manželů dlouhý, šťastný, v lásce a harmonii.

Ze zemědělských znaků lze zaznamenat známé “déšť”: déšť na Trojici – na úrodu, na houby, na teplé počasí, bez mrazu.

A další den po dni Trojice – Duchů. Před Trojicí se mělo přistát v zahradách, tedy vysadit vše. Druhý den po Trojici byla Země považována za oslavenkyni, nepracovali na ní a ráno se vydali hledat poklady, protože v den jejich jmenin Země jistě dobrému člověku prozradí něco cenného.

Pletení věnců je také zvykem pro Trojici. Dívky ve společnosti tkaly, muži je nesměli vidět, pokud chlap viděl něčí věnec, bylo to zlé znamení, „zlé oko“ dívky. Věnce se pletly přímo k Trojici a šly s nimi k řece. Tam spustili: kam plaval – ženich bude odtamtud, zůstane u břehu – dívka se nevdá, no, kdyby se utopila – letos zemře. Navíc se věnce nesundávaly z hlavy rukama, ale ohýbaly se tak, že samy spadly do vody.

V tento den upekli bochník a odnesli ho do háje a ozdobeni věnci je položili na ubrus, kolem něhož tančili kulaté tance. Poté rozdělili bochník na části a rozdali je rodinám, kde byly dívky ve věku pro vdávání. Tyto kousky byly vysušeny a použity při výrobě svatebního bochníku ve víře, že to přinese štěstí a lásku nové rodině.

Aby snoubenci snili, dávají pod polštář březové větvičky.

To je ztělesněním víry, jednoty křesťanství a pohanství. Naši předkové věřili, že po Trojici nastal týden mořské panny.

Podle všeobecného přesvědčení to bylo v této době mořské panny obyvatelé řek a jezer, toulají se po zemi, procházejí se lesy a jako úkryt si vybírají staré stromy, zejména duby. Houpají se na větvích stromů nebo odvíjejí přízi ukradenou těm hospodyňkám, které jdou spát bez modlitby. A ve slovanské tradici nejsou mořské panny vůbec jako jejich západoevropské sestry, které jsou obvykle představovány jako dívka s rybím ocasem.

Všeobecně se uznávalo, že máta, tymián a česnek rozložené na oknech, položené na podlaze v domech, budou sloužit jako ochrana před zlými duchy a mořskými pannami.

Závěrečná fáze obřadů Trojice charakterizované různými formami rituálních “drátů”: házením, ničením nebo splynutím břízy a trojičné zeleně ve vodě.

Mezi lidová znamení, tradice a zvyky tohoto dne – víra, že počasí na Den duchů určí meteorologickou situaci na dalších 6 týdnů. Říká se, že Země na Den duchů je oslavenkyně, protože „v tento den byla stvořena“.

Týden po Trinity byly větve spálenya kytice divokých květin, které byly v kostele, byly sušeny a uloženy za ikonami pro různé potřeby: byly umístěny pod čerstvým senem a na sýpce, aby se nenacházely myši, do otvorů v postelích od rejsků a na půdě z ohně.

Trojice je velký křesťanský svátek. Ve starověké Rusi do dnešního dne křesťané dokončili práci v terénu a odpočívali. Lidé přisoudili zvláštní roli znamením spojeným s týdnem Trojice.

Světlá neděle nemá přesné datum, proto se slaví každý rok v jinou dobu. V roce 2023 slaví ortodoxní křesťané Velikonoce 16. dubna. Pokud od tohoto data počítáme 50 dní, pak 4. června bude Dnem Nejsvětější Trojice.

Lidová znamení pro Trojici

Svátek má velký rituální význam. Symbolizuje začátek léta, svátek matky země, rozkvět přírodních sil.

Nejsvětější Trojice

Pro bohatství

Dům byl vyzdoben zelení. V každé místnosti byly zavěšeny větve břízy a kaliny. Luční květiny byly umístěny ve vázách. Aby přilákaly do domu bohatství a peníze, byly při východu slunce sbírány bylinky. Při jejich sběru řekli: „Zeleň je bohatá, plná šťáv. Květiny na něm jiskří paprsky slunce, neznají smutky. Stejně tak je otrok (jméno) prosperity, zdraví, radosti, celého domu. Nezapomeňte nasbírat kytici 7 bylin. Po vysvěcení v kostele se stane talismanem pro dům.

V Rusovi bylo znamení – spálíte-li březové větve a pak je zakopete na poli, bude rok plodný. V moderním světě je víra pozorována jiným způsobem – při přesazování rostlin je březová větev pohřbena v zahradním záhonu nebo na dně květináče.

Pláč u Trojice je dobrým znamením, které předpovídá bohatství a hojnost.

Na Letnice je hodně rosy – proveďte rituál pro štěstí a prosperitu. Shromážděte vlhkost ručníkem a osušte. Choďte naboso po mokré trávě.

Naboso na mokré trávě

milovat

U všech hlavních svátků existují cedule týkající se hledání zasnoubeného. Chcete-li urychlit schůzku s vaším vybraným, proveďte jednu z následujících akcí:

 1. Posvěťte v kostele kytici lučních bylinek. Po příjezdu domů to rozdrťte a připravte si odvar. Umyj se tím a řekni: „Mravenče, přiveď mi ženicha. Nechte život vařit a duše hořet láskou “
 2. Za svítání uplete věnec z větví stromů nebo bylinek. O půlnoci ho hoďte do tekoucí vody a řekněte: „Zúžený-mámo, najdi věnec a přines mi ho“
 3. Před spaním si dejte pod polštář svazek lučních bylinek. Podle lidových názorů se vám v noci bude určitě zdát o zasnoubeném

Na Trojici můžete určit, kdy přijde dlouho očekávaný den svatby. Chcete-li to provést, za úsvitu musíte opustit dům a poslouchat kukačku. Kolikrát pták zakokrhá – tolik let musíte čekat.

Existuje víra: na Trojici se budou mláďata líbat pod břízou – v tomto kalendářním roce se zasnoubí.

Milenci

podle počasí

Letnice jsou považovány za den, kdy jaro konečně vystřídá léto. Podle povětrnostních podmínek na Trojici byl stanoven výnos:

 • na obloze se objevila duha – pro zdraví a pohodu
 • déšť – k bohaté úrodě lesních plodů a hub
 • teplé bezmračné počasí – deštivým létem
 • horké – léto bude suché a rok bude hubený
 • rosa na trávě – do časných mrazů

Bouřka na Trojici – k vyhnání sil zla a příznivých změn.

Bouřka

Pro neprovdané ženy a dívky

Aby matka vnesla do života své dcery štěstí, nechala pro Trinity upečený kousek dortu. Před svatbou se v domě peklo. Věřilo se, že pak manžel nebude mít špatné návyky.

Na Trojici dívky upletly dva věnce a hodily je do vody. Pak sledovali:

Dívky házejí věnce na vodu

 • jeden z nich se utopil – mít potíže
 • kroužení na místě – dívka bude rok neprovdaná
 • jít s proudem – ženich se brzy setká
 • plavat pod vodou – vyvolený může vážně onemocnět

Pro urychlení sňatku děvčata zavěšovala do domu a hospodářských budov březové věnce. Panoval názor, že pokud při tkaní myslíte na ženicha, nemůžete se bát osamělosti.

Dobrým znamením pro svobodné dívky je vidět ptáka nebo divoké zvíře. Akce přináší bližší seznámení s mladíkem, který je osudovou dívkou.

Pro těhotenství

Žena, která chce počít dítě, potřebuje upéct koláče na Trojici a rozdávat je chudým. Můžete darovat oblečení nebo peníze. Tyto kroky pomohou urychlit nástup těhotenství:

Těhotná dívka

 1. Za úsvitu sbírejte Bogorodskou trávu (tymián, také známý jako tymián). Rostliny umístěné v čele manželské postele a používané jako talisman
 2. Navštivte svátek tzv. místa síly – přírodní objekty nebo kláštery
 3. K početí dvojčat bylo na Trinity nutné pít ze dvou šálků, zametat dvěma košťaty atd.

Předpokládá se, že přitahování energie mateřství urychlí nástup těhotenství. Pokud nemůžete otěhotnět – požádejte příbuzného nebo přítele na Trinity, aby hlídal její dítě.

Manželství

Dobrým znamením je oženit se s Trojicí. Věřilo se, že pokud se zasnoubili o Letnicích a vzali se na přímluvu, měli by manželé život plný harmonie.

Dohazování

Aby zjistily, zda bude letos svatba, v předvečer Nejsvětější Trojice se dívky vydaly do lesa a vyrobily věnec z březových větví. Ve svátek sledovali stav věnce. Kdyby se to rozpadlo, svatba letos nebude. Zůstal ve stejném stavu – v domě bude manželství a bohatství.

Svatba na Trojici je podle církevních kánonů nežádoucí. Svátek připadá na neděli, kdy jsou matriky zavřené. Kostely nepořádají svatby – kněží věří, že je nemožné, aniž by něco chybělo, vzít si v tento den do srdce zkušenost svátosti manželství.

Narození a smrt

Duchovní doporučují nezaměřovat se na datum akce a nehledat náhody. Na Trojici může zemřít jak věřící, tak ateista. Tak se stalo. Pokud osoba zemřela, pohřby a vzpomínky se konají podle stanovených pravidel.

Pokud narozeniny připadly na Trojici, církev nezakazuje je slavit. Pozvěte přátele, uspořádejte stůl, chatujte. Nepořádejte ale hlasitou zábavu a nepijte alkohol. Pravidlo platí pro jakýkoli slavnostní den.

Pokud se na Trinity narodilo dítě, je to dobré znamení. Novorozenec bude zdravý a šťastný. Věří se, že dítěti požehnal sám Pán.

Novorozence

Co dělat na Trinity week

Trinity week zahrnuje svátky:

 • Semík – čtvrtek v předvečer Nejsvětější Trojice
 • Neděle Trojice – pondělí po Trojici

Dívka vázání červenou stuhou na břízu

Semík byl považován za svátek žen, slavily ho mladé neprovdané dívky. V tento den se konaly rituály lásky. Pokud Semkovi uvážete břízu červenou stuhou a řeknete: „Ženichu, pojď, vezmi mě uličkou a miluj celý můj život,“ brzy potká osamělá dívka svého vyvoleného.

Na rodičovskou sobotu chodili věřící na hřbitov a uklízeli hroby. Četli modlitbu za odpočinek duše, zapalovali lampy, vzpomínali na zemřelé dobrým slovem.

Musíte přijít včas na Trinity:

 • sbírejte luční trávu a větve břízy
 • jít na bohoslužbu
 • dát na stůl a ochutnat sváteční pokrmy
 • pamatovat na pohřešované lidi
 • hádejte do budoucna

Podle slovanských tradic se na Trojici zapaloval oheň, tančilo se a pekl se bochník. Stůl byl přikryt novým ubrusem. Po jídle nebylo umyto, ale ponecháno pod postelí manželů. Věřilo se, že ubrus lásky přinese harmonii a porozumění mezi manžely.

V Den duchů se se zemí zacházelo se zvláštní úctou. Dělat práci v terénu nebylo možné. Prováděli rituály pro zdraví, bohatství, lásku. Tradice „krmení země“ byla povinná. Nejstarší žena v rodině zakopala do půdy kousek chleba se slovy: “Narozeninová hospodyně, dej nám dobrou úrodu.”

Co nedělat na Trinity

Nemůžete pomlouvat, zlobit se a připouštět špatné myšlenky. Těžká fyzická práce, úklid a další domácí práce jsou zakázány. Kdo porušil tradice, hodně riskoval – oráč mohl zemřít na dobytek nebo zničit úrodu krupobitím.

Časy se mění a práce nezávisí na naší touze. Pokud člověk pracuje ve výrobě a objednávka musí být podána včas, zákazy neplatí. Podstata tradice je v myšlenkách o duchovnu. Najděte si volnou chvíli k rozptýlení od světského života, požádejte Pána o odpuštění za vaše hříchy.

V tento den je nežádoucí navštěvovat hřbitov. Důvod – Trojice zosobňuje krásu a život, není zde místo pro smutek. Je lepší navštívit hroby v sobotu rodičů. V harmonogramu prací je těžké vybojovat jiný termín úklidu hrobů – jít na hřbitov a nepřikládat této akci význam.

Pravoslavná církev plavání na Trojici nezakazuje. Populární názory zastávají opačný názor. Předpokládá se, že svátek se prolíná s ruským obdobím. Mořské panny přicházejí na břeh a berou s sebou koupající se lidi.

Nemůžete si stříhat nehty, malovat, holit – vyvoláváte potíže. Tento den by neměl být zasvěcen vám, ale Bohu. Porušení zákazu vnese do domu neshody.

Ostříhat se, obarvit si vlasy a jít do vany je možné až čtvrtý den po dovolené.

Dívka s nůžkami

Jak se vyhnout negativním předpovědím

Prožijte dovolenou s rodinou. Nereagujte na ostny jiných lidí, neúčastněte se skandálů. Pokuste se dostat pryč od rváče jakýmkoli způsobem.

Za špatné znamení se považuje vyhodit věnec z trávy nebo bříz utkaný pro Trojici. Magický atribut musí být spálen na hranici týden po svátku. Zbavit se toho jiným způsobem znamená odsoudit sebe a svou rodinu k neštěstí.

Sny pro Trinity

Sny mají zpravidla dobrou energii. Trojice připadá na neděli, den je patronován Sluncem. Jasné a barevné sny slibují štěstí, nesou náboj optimismu a veselosti. Tlumené a prázdné sny jsou důvodem k zamyšlení. Možná jste nenašli povolání a neděláte svou práci. Měl jsem zlý sen – hned po probuzení řekni: “Kde je noc, tam je sen.”

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: