Traumatická perikarditida u krav: příznaky, léčba, prognóza a prevence

podle povahy zánětlivého procesu – serózní, fibrinózní, hemoragický, purulentní, hnilobný.

Perikarditida je navíc suchá (fibrinózní) a výpotek (exsudativní).

E t i o l o g a i.

Nejčastěji se perikarditida vyvíjí jako sekundární patologický proces jako komplikace jiných onemocnění, zejména infekčních.

U skotu je traumatická perikarditida často pozorována jako důsledek traumatické retikulitidy (retikuloperitonitidy) způsobené ostrými kovovými předměty, které spadnou do krmné sítě. Cizí tělesa ze síťky mohou proniknout směrem k srdci, poškodit osrdečník a zanést patogenní mikroflóru do dutiny srdeční košile.

Primární perikarditida nastává, když je tělo oslabeno pod vlivem studených faktorů. V některých případech může být traumatizující (s bodnými poraněními hrudní stěny, zlomeninami žeber).

Rozlišovat dvě etapy při rozvoji perikarditidy.

Zpočátku se vyskytuje častěji cyxoй (fiбrhinotická) perikarditida, přechodný pak dovnitř výpotek (exsudativní).

Při suchu perikarditida fibrin se ukládá na osrdečník, což zdrsňuje povrch listů osrdečníku, což spolu se snížením elasticity zaníceného osrdečníku ztěžuje práci srdce a způsobuje bolestivou reakci zvířete. V budoucnu jsou možné adheze a adheze listů perikardu. Když je osrdečník zvápenatělý, mluví se o „karapaxovém srdci“.

Exsudativní пerikarditidu vyznačující se hojným výtokem kapalného exsudátu do dutiny srdeční košile (až 20-25 litrů). Při traumatické perikarditidě je exsudát hnisavý nebo častěji hnilobný – tekutý, žlutohnědé barvy, s ostrým hnilobným zápachem. Při otevření padlého nebo násilně usmrceného zvířete se obvykle v osrdečníku najde ostrý kovový předmět (drát, hřebík atd.). Často je zjištěna atrofie myokardu. Hromadění exsudátu v srdeční košili komplikuje diastolu srdce, což vede ke snížení kontrakční síly myokardu a systolického objemu srdce. V tomto případě jsou narušeny čerpací a sací funkce srdce.

Hromadění velkého množství tekutého exsudátu v dutině srdeční košile způsobuje mačkání (tamponáda> srdce, která prudce narušuje hemodynamiku v srdci a těle, omezuje pohyb bránice, způsobuje žilní stázu v plicích a játrech Zvýšený průtok krve v žilách a kapilárách vede ke vzniku srdečního (městnavého) edému Spolu se zvýšením žilního krevního tlaku klesá arteriální tlak a zpomaluje se průtok krve.

Při perikarditidě, zvláště traumatické, produkty zánětu a rozkladu exsudátu způsobují intoxikaci, horečku.

S i m p t o m s.

U zvířat je zaznamenán útlak, snížení nebo ztráta chuti k jídlu, produktivita, pracovní kapacita, horečka, tachykardie. Koně neleží, krávy se vyhýbají prudkým pohybům a často stojí s hrudními končetinami od sebe. Při fibrinózní perikarditidě je srdeční impuls zvýšený, palpace a poklep srdeční oblasti vyvolává u zvířete bolestivou reakci, srdeční ozvy jsou doprovázeny zvuky perikardiálního tření.

Při exsudativní perikarditidě je zaznamenána ostřejší tachykardie (srdeční frekvence u krav s traumatickou perikarditidou dosahuje 120 nebo více), oslabení a difuze srdečního impulzu, jeho posunutí nahoru, dozadu a doprava, zvýšení a sloučení oblastí relativní srdeční tuposti a absolutní otupělost srdce, prudké oslabení srdečních zvuků, výskyt perikardiálních šplouchání při traumatické perikarditidě (s hnilobným rozkladem exsudátu a tvorbou plynů v dutině srdeční košile).

Současně se v horní části srdeční oblasti vytvoří bubínkový zvuk. Srdeční tamponáda vede k překrvení a napětí jugulárních žil. Zvíře stojí s krkem nataženým dopředu a hlavou skloněnou, prsní končetiny široce rozložené do stran a vytočené lokty, často sténá. Rozvíjejí se všechny hlavní příznaky kardiovaskulární nedostatečnosti – porušenísrdeční rytmus, dušnost, cyanóza, otok.

U skotu se často objevují edémy v mezičelistním prostoru a v oblasti laloku. Městnavý (kardiální) edém je často doprovázen zánětlivým edémem se současným zvýšením regionálních lymfatických uzlin, zejména preskapulárních. Elektrokardiogram (EKG) je charakterizován prudkým poklesem napětí všech zubů, zejména v prvním svodu z končetin, výskytem extrasystol a dalších srdečních arytmií. Arteriální tlak je snížen a žilní tlak je zvýšený, rychlost průtoku krve je snížena.

Pro periferní krev je charakteristická neutrofilní leukocytóza s regeneračním nebo regeneračně-degenerativním jaderným posunem.

V moči se nacházejí bílkoviny, proteózy, indikan.

Často je zaznamenána pankreatická hypotonie a příznaky dysfunkce plic, jater a dalších orgánů.

T e c e n i e.

Suchá perikarditida může často poměrně rychle skončit uzdravením zvířete.

Efuzivní perikarditida bývá delší a závažnější, často smrtelná.

Traumatická perikarditida je závažná a dlouhotrvající (od několika týdnů do několika měsíců). V ojedinělých případech s velkou penetrační schopností cizích těles, kdy je postižen myokard a endokard, proces probíhá rychle, během několika dnů, a končí smrtelně. Jsou velmi vzácné případy, kdy cizí předmět vychází z perikardiální dutiny přes hrudní stěnu ven. Současně se kvůli destruktivním změnám v perikardu zvíře zcela nezotaví.

D i a g n o z.

Akutní perikarditida je určena na základě bolestivosti a třecího hluku v srdeční oblasti hrudníku, zvýšeného srdečního impulsu, tachykardie. Efuzivní perikarditida je charakterizována posunem, oslabením a difuzí srdečního impulsu, zvětšením a splynutím oblastí vzhledem k srdeční tuposti a absolutní tuposti srdce, oslabení a hluchota tónů, tachykardie, šplouchání, přetékání a napětí krčních žil a otoky.

Cenná data pro diagnostiku lze získat rentgenovým vyšetřením. Současně je zjištěn prudký nárůst a nehybnost stínu srdce, neostrost a pokles kardio-diafragmatického trojúhelníku, osvícení v horní části srdeční oblasti v důsledku přítomnosti plynů v srdeční košili. V pochybných případech se provádí diagnostická punkce perikardu sterilní jehlou ve čtvrtém mezižeberním prostoru vlevo.

Výpotnoй perikarditida by měla být odlišena od vodnatelnosti srdce a výpotkové pleurisy. Suchou perikarditidu a počáteční stadium efuzní perikarditidy je nutné odlišit od suché pleurisy, dále akutní myokarditidy a endokarditidy. Při vodnatelnosti (na rozdíl od perikarditidy) není v oblasti srdce žádná bolest a často je zaznamenána normální tělesná teplota, pro efuzní pohrudnici je charakteristická vodorovná čára tuposti.

na suchá pohrudnice zvuky tření se shodují s fázemi dýchání.

Myokarditida и endokarditida vyznačující se svými typickými příznaky. Exsudativní perikarditida a hydroperikard se nejzřetelněji rozlišují podle výsledků diagnostické perikardiální punkce: u hydroperikardu se získá transudát, který se liší od exsudátu získaného u perikarditidy, s nižší relativní hustotou (méně než 1,016) a nižším obsahem bílkovin. (1-3 %).

P r o g n o z.

U perikarditidy je to opatrné a v případech netraumatického charakteru záleží na základním onemocnění. U traumatické perikarditidy u skotu je prognóza obvykle špatná.

U sekundární netraumatické perikarditidy je léčba zaměřena na odstranění základního onemocnění.

Na začátku rozvoje perikarditidy je do oblasti srdce předepsána zima, ve stravě se snižuje množství objemného krmiva a omezuje se napájení.

Pro resorpci exsudátu se používají diuretika, jódové přípravky.

Kofein, glukóza, sulfa léky, antibiotika jsou také předepsány.

Z diuretik se perorálně podává octan draselný (velká zvířata 20-60, skot 5-10, prasata 2-5, psi 0,5-2 g), dusičnan vápenatý (velká zvířata 6-15 g, malý skot a prasata 1-3, psi 0,2-0,5 g), theobromin (velká zvířata 5-10 g, malý skot a prasata 0,5-2, psi 0,1-0,2 g).

Jód vápenatý (jodový přípravek) se užívá perorálně (velká zvířata 2-10 g, malá zvířata 0,2-1 g).

Subkutánně se podává kofein-benzoát sodný nebo kofein-salicylát (velká zvířata 2-5 g, malý skot a prasata 0,5-1,5 g, psi a lišky 0,3 g).

Glukóza se podává intravenózně ve 30-40% vodném rastaoru (velká zvířata 30-150 g, malý skot 10-30, namáčí 6-2, lišky 8-1 g, vztaženo na sušinu).

Streptocid, norsulfazol, sulfazin, sulfadimezin, sulfacyl, etazol a další sulfonamidy se předepisují perorálně (velká zvířata 5-20 g a malá zvířata 0,5-5 g, rychlostí 0,02-0,04 g / kg tělesné hmotnosti).

Sodná sůl benzylpenicilinu, draselné soli benzylpenicilinu, bicilin, eficilin, almecilin, streptomycin sulfát a další antibiotika se podávají intramuskulárně s přihlédnutím k dávce pro zvířata různého typu a věku a také k frekvenci a délce používání.

П r o f i l a k t i k a.

Je nutné včas léčit zvířata od primárního onemocnění, eliminovat chladové faktory a zvýšit přirozenou odolnost organismu.

Pro prevenci traumatické perikarditidy u skotu se mezi chovateli hospodářských zvířat provádějí vysvětlující práce. Volné krmivo prochází elektromagnetickými zařízeními, balíky sena a slámy se vybalují speciálními kleštěmi na místě izolovaném od zvířat. Zvířata by se neměla pást na pastvinách posetých kovovými předměty.

Organizovat kompletní minerální a vitamínové krmení zvířat. Ve znevýhodněných chovech má velký preventivní význam pravidelné používání magnetických sond a také magnetických kroužků a pastí zaváděných do sítě.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: